Quy trình sử dụng
QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN VI SINH HỮU CƠ PATHAPHI TRÊN LÚA
29 T10/2019
QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN VI SINH HỮU CƠ PATHAPHI TRÊN LÚA
Cung cấp dinh dưỡng trực tiếp, giúp cây lúa xanh tốt, bộ rễ phát triển nhanh, lá...
Hotline tư vấn miễn phí: 02723.671.529
Zalo